Offshore Strategikonferansen 2018

For 24. gang ønsker Norsk Industri og Conventor AS velkommen til en av de viktigste møteplassene for oljeindustrien i Norge. Den 5-6 februar 2018 samles bransjen til en spennende fagkonferanse og møteplass der vi får tilgang til informasjon og kunnskap rundt norsk sokkels fremtidsutsikter.

5.-6. februar 2018

Clarion Hotel Energy, Stavanger

Møtebørs 2018

Årets Offshore Strategikonferanse inviterer til møtebørs (B2B) der din bedrift kan booke møter med mulige kunder eller leverandører.
Selskapene som deltar på møtebørsen presenteres 1 desember 2018, og vi inviterer de som er tidlig påmeldt til konferansen å booke møter først.

Deling av erfaringer er viktig

På Offshore Strategikonferansen plasseres deltakerne på 8-manns bord. Hvert bord har en ordstyrer som sørger for gode samtaler og at alle finner seg godt til rette. Hver bolk i programmet avsluttes med diskusjon rundt bordene hvor deltakerne selv får bidra med sine erfaringer og synspunkter. Det hele avsluttes med at bordene stiller kvalifiserte spørsmål til foredragsholderne på vegne av kollegaene rundt bordet.

Spennende innlegg

Du får anledning til å høre de meste sentrale for hele bransjen fra oljeselskaper, myndigheter og leverandørbedrifter. Hvilke prosjekter pågår, hva gjøres av forbedringer og hvordan kan bedriftene bidra til utslippsreduksjoner og teknologiutvikling for langsiktig konkurransekraft. Sett av to døgn i Stavanger for friske paneldebatter, å oppdatere deg selv og ditt selskap og bidra med gode innspill om strategiske grep for industrien i tiden fremover.

Program


Mandag 5. Februar 2018

08:00-10:00
Registrering
 

Åpning av konferansen

10:00 – 10:10
Velkommen og åpning

Ann-Christin Andersen, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass

 

En attraktiv norsk sokkel og kompetent næring

10:10 – 10:40
«Hvordan sikre en fortsatt attraktiv norsk sokkel og en kompetent leverandørindustri»

Terje Søviknes, Olje- og energi-minister

 
10:40 – 11:00
«Industrien skaper velferd – veikart og konjunkturer»

Stein Lier-Hansen, Adm. Dir. Norsk Industri

 
11:00 – 11:20
«Statoil-strategi og samhandling med leverandørindustrien»

Pål Eitrheim, Anskaffelsesdirektør Statoil ASA

 
11:20 – 11:30
Politisk kommentar

Kjetil B. Alstadheim, Politisk redaktør i Dagens Næringsliv

 
11:30 – 12:10
Summing ved bordene og paneldebatt

Moderator er Finn Langeland

 
12:10 – 13:00
Lunsj (påfølgende bordrotasjon)
 

Konkurransekraft – næringens anbefalinger for varige forbedringer

Moderator: Jan Arve Haugan , Adm. Dir. Kværner ASA

13:00 – 13:20
Oppsummering av prosjektet «Konkurransekraft – Norsk sokkel i endring»

Ståle Tungesvik, Senior Vice President Statoil ASA, Prosjektleder KonKraft

 
13:20 – 13:35
Arbeidsgruppe feltutvikling

Tore Sjursen, Aker Solutions

 
13:35 – 13:50
Arbeidsgruppe drift

Anita Stenhaug, Vice President, Statoil ASA

 
13:50 – 14:05
Arbeidsgruppe brønnleveranser

Per Lund, Senior Vice President, Odfjell

 
14:05 – 14:45
Summing ved bordene og dialog med panelet.
 
14:45 – 15:15
Pause
 

Selskaps-strategier og konkurransekraft

Moderator: Geir Austigard, CEO, Øglænd System

15:15 – 15:35
“How Aker Solutions is meeting the new market demands”

Valborg Lundegaard, Aker Solutions

 
15:35 – 15:55
«TechnipFMC – et riktig steg for bransjen?»

Hallvard Hasselknippe, President Subsea, TechnipFMC

 
15:55 – 16:15
«Lange tradisjoner, omstilling og morgendagens utfordringer»

Øyvind Boye, Adm. Dir. NYMO

 
16:15 – 16:45
Pause
 
16:45 – 17:00
«Fra visjon til virkelighet»

Morten Walde, Konsernsjef Beerenberg

 
17:00 – 17:20
«Mulighetene innen offshore vind»

Sjur Bratland, Adm.Dir. NORWEP

 
17:20 – 18:00
Summing ved bordene og dialog med panelet

Moderator: Geir Austigard, CEO, Øglænd System
Valborg Lundegaard, Aker Solutions
Sjur Bratland, NORWEP
Hallvard Hasselknippe, TechnipFMC
Øyvind Boye, NYMO
Morten Walde, Beernberg

Mingling, besøk ved stands og forberedelser til middag

 
19:00
Aperitiff
 
19:45
Konferansemiddag og underholdning

Middagstale ved Ann-Christin Andersen, styreleder i Norsk Industri Olje & Gass

 

Tirsdag 6. februar 2018

Omdømme og fremtidig kompetanse

Moderator: Linda Aase, Senior Vice President, Aker Solutions ASA

08:30-08:40
Åpning av konferansedag 2
 
08:40-09:10
«Markedsituasjonen og prisforventninger»

Jarand Rystad, Managing Partner, Rystad Energy

 
09:10-09:30
«Konkurransekraft og teknologi for framtiden – Norsk petroleumsindustri sett utenfra»

Mark Wildon, Prosjektdirektør Norske Shell

 
09:30-09:50
«Morgendagens arbeidstakere»

Gisle Hellsten, leder Karrieresenteret ved UiO

 
09:50-10:20
Kaffepause og besøk ved stands
 
10:20 – 10:50
Unge stemmer fra nord

Trine Skårvik, Kimek
Line Backer-Grøndahl, KUPA
Andreas Inselseth , Kunnskapsparken Helgeland

 
10:50 – 11:50
Lunsj
 
11:50 – 11:55
Videoinnslag
 

Prosjekter, marked og industribygging

Moderator: Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass

11:55-12:20
«Ringvirkninger, klynger og samfunnsøkonomien for feltutbygginger på norsk sokkel»

Studien til professorene Hilde Bjørnland og Ragnar Torvik (BI/NTNU)

 
12:20 – 12:50
Innledninger og dialog om ringvirkninger og industribygging i nord

Kjell Gievær, Direktør PetroArctic og Frode Alfheim, Forbundsleder, IndustriEnergi

 
12:50 – 13:15
Summing ved bordene og dialog med panelet
 
13:15 – 13:35
«Perspektiver og nye muligheter»

Kristin Færøvik, Adm. Dir. Lundin ASA

 
13:35 – 13:55
«Innovasjon og konkurransekraft»

Karl Johnny Hersvik, Adm. Dir. AkerBP ASA

 
13:55 – 14:00
«Oppsummering og takk for nå»

Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass

 

Avslutning av konferansen


Konferansen arrangeres av:

Logo
Logo

Konferansehotellet

Konferansen arrangeres på Clarion Hotel Energy i Stavanger


Adresse

Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Telefon: +47 51 34 78 00
E-post: cl.energy@choice.no